Skip to main content

Placcaten, ordonnantien ende reglementen, op 't stuck vande lijf-tocht, sulcx als de selve van outs tot herwaerts toe op alle voorvallen van hongers-noot en dieren-tijdt beraemt zijn ende ghedaen publiceeren ten meeren-deels door de ... Staten van Hollant ende West-Frieslant by een vergadert ende met verscheyden ghelijck-formighe ordonnantien ende reglementen, met verdere betrachtingen bevesticht door Dirck Graswinckel

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)